Σκεύος ΡΕΤ στρόγγυλο με ενσωματωμένο καπάκι

0,250,40